מפעל חרושת מתכת הוקם באזור התעשיה של פארק צבאים על שפת הואדי -2001

מבקרים:
127556