לאחר גמר הנחת הכבלים לאנטנה המרכזית הוקמה “השומרת האלקטרונית”בחדר היעודי מתחת לגן ד

שחיברה את כל הפעוטונים,הגנים והכיתות לחדר שומרות הלילה במערכת שיכלה להקשיב ולדבר עם הדיירים  באופן חי -1976

מבקרים:
127603