חברת נוער “איתן” בזמן לימודים בבית השטה בטיול לתבור, בפגישה עם נזיר, מלפנים משה קרטינגר לנדסמן. מאחור המדריך אברהם ברגנפלד חבר בית השטה – 1947

מבקרים:
102143