חפירת תעלה להנחת כבלים לשכונת הברכה ובית הספר – 1984

מבקרים:
127605