לאחר קיומה המוצלח של של האנטנה המרכזית במשך 10 שנים ראשונות הוחלט להטמין את כל כבלי הקואקס והטלפון ברחבי הקיבוץ בתעלות תת קרקעיות.

בתמונה החפירה בשכונת הברכה ובאזור בית הספר בניהולו של אבנר וינקלר – 1984

מבקרים:
127612