בחוברת “הקיבוץ החדש”  נאמר על ידי הוגים מובילים כי על הקיבוצים  ליזום תהליכי הפרטה עמוקים לאור היחלשותה של התנועה הקיבוצית כמובילה ערכית ופוליטית בדעת הציבור בישראל – 1987

מבקרים:
127605