חגי נקרא להשתתף בצוות חשיבה בין קיבוצי לחיזוי תהליכים כלכליים וחברתיים בתנועה הקיבוצית 1985

מבקרים:
127610