טיולהכיתות הבוגרות למדבר יהודה: מיכל אלבלק.  1990

מבקרים:
127612