עמיחי ירחי וג’אן בן אלעזר על גב הגמל בטיול של הכתה האמריקאית. 1990

מבקרים:
127556