כיתת ‘תמר’ בטיול עם חנה סקל : אלאלוף עפרי, עדן סבירסקי ומיכל קוטנר. 1991

מבקרים:
127556