טיול כיתות ‘ערבה’ ו’סנונית’ למדבר יהודה. 1991

מבקרים:
127604