בטקס הנחת אבן הפינה למפעל החדש- 2001

מבקרים:
127611