ילדי בית הספר נושאים את מגילת היסוד למפעל מלווים באהוד ברק ויעל שאלתיאל – 2001

מבקרים:
127556