מורן משרתת כסמלת מבצעים בגבול הצפוני  1991

מבקרים:
127611