בחתונת מירב וחגי כהן מתאספת המשפחה המורחבת לצילום היסטורי. משפחות בן גוריון,אדר,בר תור, אלימלך,סלע,מזרחי,הילמן,זאדק,   1992

מבקרים:
127613