חגי עם הכהן הגדול של השומרונים בהר גריזים בשכם – 2015

מבקרים:
127603