חגי בערב המוקדש לפועלו של דוד ב.ג בסגירה  1997

מבקרים:
127610