חגי עם אריאל במרכז המבקרים החדש והמשופץ בפקיעין.חגי מגיש לאריאל את המכתבים בין משפחת זינאתי ואריה ב.ג  לאורך השנים  – 1014

מבקרים:
127610