שָבּוּ(שבתאי לוי)בטיול עם כתת “להבה”  – 1945

מבקרים:
102141